Belladonna
Belladonna
Belladonna
Belladonna
Belladonna
Belladonna

Björnebos Belladonna MX67


Född 2013


e: Little Big Silverado 25-02498  

u: Beata MX21 


Riksutställning 2015: 8 7 8 7 8 = 38 p, behåring 8

Riksutställning 2017: 9 8 7 9 8 = 41 p, behåring 8

Riksutställning 2019: 8 7 7 8 8 = 38 p, behåring 9


Avkommor:


2018: Bumblebee In Harmony e. Björnebos Dendron MY 22Såld till Jenni Jonsson Ljungberg