jaja Grafiska

På uppdrag hjälper jag till med allehanda kontorsgöromål. Löpande redovisning, löner, bokslut, deklarationer m.m.

Jag arbetar hos dig eller från mitt kontor. Du bestämmer.

Jag arbetar även en hel del ideellt. 
Bl.a. som kassör i Reumatikerföreningen Norrköping.

Behöver du hjälp med att producerar

trycksaker av något slag? 
Jag gör fram till tryck, därefter köps

tjänsten in från tryckerier. 
Försöker jobba så lokalt som möjligt.