Hingstar/Valacker


Högt bedömda hingstar för sund avel.

Valacker avlade för bruks med mycket bra psyke.


Godkända hingstar tar varje år emot ett fåtal ston för betäckning.

För priser och information maila på

asa@bjornebo.se eller 0702207111.


Björnebos Callos MY16


99888 = 42, behåring 8


e: Waterhouses Alfie MY12


u: Rudstorps Jouline MX38


ue: Big John

Björnebos Dendron MY22


88798 = 40, behåring 8


e: Frilenis Kimbo 


u: SD Marble MX26


ue: SD Flash Harry (UK)
Björnebos Ilex


Valack, f. 2020


e: Björnebos Dendron MY22


u: Rudstorps Jouline MX38Björnebos Klemens


Hingst, f. 2022


e: WF Billy Boy


u: IHS Jess MX62